Dugmadi

Često može da se desi da se nosač tipki slomi. To može da se primeti da kad pritisnete tipku na mašina ona ne reaguje. Osim nosača tipki ovde možete pronaći i osovinu dugmeta, dugme programatora, dugme temperature, tipke, itd.