Dugmadi

Oznake i brojevi se vremeno troše na dugmetu pa se ne vide jasno program. Za ispravno podešavanje rerne ili grejne ploče važno je videti izabranu funkciju, jačinu ili temperaturu. Dugme se može vremenom pokvari, ali to nije razlog za brigu. Zamena je jednostavna ukoliko već imate zamenski deo umesto starog.