Električni delovi

U ovoj kategoriji se nalaze delovi kojima je potrebno električno napajanje za rad. Neki od tih delova su: termičke bravice, hidrostati, prekidači, rso filteri i razni ventili (dvokraki, trokraki, itd).