Gromobranska oprema

Sva potrebna oprema je na raspolaganju da bi napravili jedan odličan gromobran. Ukrsni komad za gromobran, obujmica za cev ili pocink traka. Sve potrebne delove možete pronaći kod nas.