Mehanički delovi

Delovi u ovoj kategoriji su delovi koji su odgovorni za mehanički rad mašine kao što su bubanj, nosač bubnja, kada, amortizeri, rebro bubnja, delovi dozirnih posuda, noge, opruge kade, itd.