Mehanički delovi

Kad je mašina bučna u toku rada onda je to obično neki mehanički problem. Najčešće su ležaji propali ili je elisa deformisana pa se jako čuje u toku rada. Osim ovih delova ovde možete pronaći još bubanj, klizače, remenice, bravice i razne plastične delove kao što su poklopci i okviri.