Pumpe - Filteri

Filteri služi da bi zaštitio pumpu i uglavnom se nalazi sa prednje strane. Najčešće kad mašina ne može da izbaci vodu je problem da se nešto zaglavilo kod filtera (dugme, kovanica i sl.). Osim filtera i pumpu ovde možete pronaći i kućište pumpe.