Rasvetna armatura

Postoje vodootporne (IP65) i koje nisu vodootporne (IP20) armature, a one se dele na obična i LED osvetljenja. Možete pronaći sve, od neonske armature do LED armature (npr. Vodootporna od 120 cm), do ravne i kose armaturne.