Sigurnosni uređaji

Vreme je trajan, neprekidan redosled postajanja i događaja koji se odvijaju u očigledno nepovratnom smeru od prošlosti, kroz sadašnjost ka budućnosti. Takođe, ujedno je važno pokazivanje sata i temperature vazduha koje sada možete ostvariti sa satovima sa termometrima.