Termostati - Senzori

Da bi mašina kuvala na određenim temperaturama (30, 40, 60 i 90) potreban je sensor ili thermostat kojim se reguliše. Kod starijih modela su postajali kapilarni termostati koje mi regulišemo ali kod novih aparata elektronika reguliše temperature pomoću NTC-a.