Termostati

Kod rashladnih aparata je najčešća greška da ne hadi i uzrok je neispravan, pokvaren termostat. Zamena termostata može rešiti problem, ali važno je da imate pravi termostat sa ispravnim temperaturnim opsegom.