Zaptivači, semering

Svaki semering je označen sa tri dimenzije npr. A, B i C. Dimenzija A je unutrašnji prečnik, B je spoljašnji prečnik a C je njegova debljina. U slučaju kad menjate semering bitno je da se sve dimenzije poklapaju pošto i najmanje odstupanja može da dovede do curenja ili da nemožete dag a iskoristite.